Услуги

Услуги

Ще получите най-добра оферта

Доставка на водомери, топломери, газомери и изграждане на дистанционна система за отчитане.

Водомери, Топломери, Газомери

Доставка и монтаж на Водомери, Топломери, Газомери, Електромагнитни и Ултразвукови водомери

Дистанционни системи

Изграждане на Дистанционна Система за отчитане на Измервателни Уреди: WALK-BY и DRIVE-BY, LAN и GPRS

Отчитане

Отчитане На Дистанционна Система

Софтуерни Продукти

Интегриране на софтуер за събиране, управление и анализиране на водомери.